ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมถวายมุทิตา พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร.

img_9182พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป img_9150 img_9151 img_9152 img_9153 img_9154มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมถวายมุทิตา พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ดร. (พระมหาเทพรัตน์ อริยวํโส) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์งาม ณ วัดพระเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงามตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อธิษฐานไม้เท้าหลวงปู่ 400 ปี  ณ วัดพระโคะ และสถานที่ต่างๆ

Back to top button