ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรม “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้จันทน์  สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรม หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระพรหมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 “ร่างกายตายได้ แต่งานอย่าให้ตาย” 

ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต น้อมส่งสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอคุณภาพ : กรนัน ขังวัง MCUTV

Back to top button