ข่าวสารประชาสัมพันธ์

MCU กายฟิต จิตเฟิร์ม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม MCU กายฟิต จิตเฟิร์ม เพื่อศักยภาพสร้างแรงกระตุ้น มุ่งสู่ชัยชนะ ด้วยศาสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดึกศักยภาพจากจิตใต้สำนึกเพื่อชัยชนะ วันอาทิตย?ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอริยมรรค A 301-302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Back to top button