ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อ📢 สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2566

ประกาศรายชื่อ📢
สภามหาวิทยาลัย มจร
อนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2566
ระดับปริญาโท รุ่นที่ 33
ระดับปริญาเอก รุ่นที่ 19
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

📌ตรวจสอบรายชื่อ📌🚀🚀
🔵⬇️⬇️👇👇👇⬇️⬇️🔵
https://drive.google.com/…/19ZYlKmvEamyfI8fOf4L…/view

Back to top button