ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล “ใส่บาตรพระเณร ถวายเพลพระสงฆ์” โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา 2562

21 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.

สำนักทะเบียนและวัดผล
นำโดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและผล
นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณร(นิสิต) คณะมนุษยศาสตร์ ที่เข้าปฏิบัติธรรมประจำปี การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. องค์อธิการบดี นำคณะนิสิตรับบิณฑบาตรฉลองศรัทธา ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Back to top button