ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร “พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​”

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มจร โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​ฯ มอบหมายให้พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. ผอ.ส่วนทะเบียน​นิสิต นำผู้บริหาร, บุคลากร ร่วมจัดโครงการ”พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​สู่ความเป็​นเลิศ”  โดยมีนายพงศ์​วิทย์​ วุฒิ​วิริยะ รองอธิการบดี มทร กล่าวถวายการต้อนรับ, ผศ. สมใจ บุญ​สรรค์​ ผอ.สำนักส่งเสริม​วิชาการ​และงาน​ทะเบียน​ แนะนำระบบทะเบียน​และประมวลผล ประเด็นหลัก​ในการศึกษา​ดูงาน >การสมัครเรียน, การลงทะเบียน​เรียน, การรายงานตัว, การปฐมนิเทศ >ระบบสารสนเทศ​ทางการศึกษา, การใช้งานระบบ >การเทียบโอนผลการศึกษา >การยื่นคำร้องขอสำเร็จ​การศึกษา​ออนไลน์ >ฐานข้อมูล​ส่งเสริม​วิชาการ​ผ่านระบบออนไลน์ >พิธีพระราชทาน​ปริญญาบัตร​ >เยี่ยมชมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย วันจันทร์​ที่ 26 สิงหาคม​ 2562 การนี้ได้รับการอุปถัมภ์​กิจกรรม​โดยพระครูสังฆรักษ์​ปัญญาพล ปญฺญาพโล, ดร. เจ้าอาวาสวัดอโยธยา ร่วมถวายภัตตาหาร​เพลและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. กล่าวอนุโมทนา​ขอบคุณ​ และกล่าวปิดกิจกรรมศึกษา​ดูงานครั้ง​นี้  ณ สำนักส่งเสริม​วิชาการ​และงานทะเบียน​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราชมงคลสุวรรณภูมิ​ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา​ หันตรา

Back to top button