ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 1

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1”
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างประเทศ และกลุ่มคฤหัสถ์ที่ผ่านงานบริการสังคมและปฏิบัติกรรมฐาน
ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ ((ดาวน์โหลด))  

Back to top button