ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักทะเบียนฯ นำผู้บริหาร บุคลากร ​ถวายมุทิตาสักการะ​ “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”

“เข้าพบรองผู้ควบคุมและกำกับ เพื่อน้อมรับนโยบาย”

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและวัดผล เข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อแนะนำบุคลากรและรายงานผลการทำงานของสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก ในยุคไอที ให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

พระเดชพระคุณฯ เคยดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล เมื่อราวปี พ.ศ ๒๕๓๕-๒๕๓๖ เป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล และ พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (หลังได้ มจร ได้ พร.บ.) และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ในขณะเดียวกัน

พระเดชพระคุณฯ  ได้ให้ข้อคิดและกำลังใจพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานสายบริการว่า ” ให้มีความอดทน แม่นยำ และหาทางออกให้แก่ผู้มารับบริการอย่างรวดเร็ว” พร้อมทั้งชื่นชมเกี่ยวกับพัฒนาการตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสำนักทะเบียนฯ ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน

บทความ : ผอ.สำนักทะเบียน​และวัดผล   ภาพ/ข่าว : พิชิต เชาว์ชาญ

Back to top button