ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ งานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ ๑

วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ งานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ ๑ “W.P. Open House ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเสริม ” ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงวิทยา) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Back to top button