ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อายุวัฒนมงคล 56 ปี พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.

img_8437


พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ถวายมุฑิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 56 ปี “พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.” คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร วันที่ 27 เมษายน 2560 img_8431 img_8432 img_8433 img_8434ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ในนามสำนักทะเบียนและวัดผล ขอน้อมถวายมุฑิตาสักการะด้วยความเคารพยิ่ง

Back to top button