ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองกิจการนิสิต มจร. ร่วมกับ สสส. และองค์กรนิสิต มจร. จัดเสวนา

กองกิจการนิสิต มจร. ร่วมกับ สสส. และองค์กรนิสิต มจร. จัดเสวนา “บทบาทพระนิสิตกับการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย” โดยมีพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาและให้โอวาท ส่วนเสวนาเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาลัย” โดยมี พระครูปริยัติกิตฺติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, นายแพทย์ วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการบริหารสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ วิทยากรร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ในวันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ

กองกิจการนิสิต : ภาพ/ข่าว

พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน

img_8397 img_8398 img_8399 img_8400 img_8401 img_8402 img_8403 img_8404 img_8405 img_8406งานนี้มีพระนิสิตไทยและนิสิตนานาชาติ จำนวน ๑๐๐ รูปเข้ารับฟังการเสวนา

Back to top button