ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักทะเบียนฯ เข้าอบรมการสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจรในปี 2020

บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล เข้าอบรมการสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจรในปี 2020 จัดโดยกองสื่อสารองค์กร มจร

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล เข้าร่วมอบรมโครงการ “การสื่อสารเชิงรุกโดยใช้สื่อดิจิทัลครบวงจรในปี 2020” โดยในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นี้ ได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานเปิดงาน จากนั้นวิทยากร อ.นพดล เพ็ญประชุม บรรยาย+workshop เรื่อง “Line OA การทำไลน์องค์กร หรือส่วนงานเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ” พร้อมเทคนิคพิเศษการ ลงทะเบียน ติดตั้ง การบรอดแคสส่งข้อความได้ในคลิ๊กเดียว งานสัมมนานี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Back to top button