ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของนิสิตมหาจุฬาฯ ประจำปี 2562

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของนิสิตมหาจุฬาฯ ประจำปี 2562

31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประชุมที่ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) สำนักทะเบียนและวัดผล พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ปฏิบัติระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดสถานที่ ดังนี้
(1) คณะพุทธศาสตร์ ที่มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
(2) คณะครุศาสตร์ ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(3) คณะมนุษยศาสตร์ ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(4) คณะสังคมศาสตร์ ที่พุทธมณฑล จ. นครปฐม
(5) นิสิตคฤหัสถ์ทุกคณะ ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Back to top button