ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวาย “พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, รศ.,ดร.)

%e0%b8%a710

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวาย “พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, รศ.,ดร.) วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ศาลาเสริมชัย ศรีสมวงศ์ ชั้น 2 วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ ในการนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมพิธีด้วย

%e0%b8%a72  %e0%b8%a74 %e0%b8%a78 %e0%b8%a77  %e0%b8%a71

Back to top button