ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​จากสาขาศึกษา​ศาสตร์​ /สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เข้ากราบสักการะ​ “พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.” อธิการบดี มจร​ ศิษย์เก่า​ มสธ​ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ และได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น​

คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​จากสาขาศึกษา​ศาสตร์​ /สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เข้ากราบสักการะ​ “พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.” อธิการบดี มจร​ ศิษย์เก่า​ มสธ​ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ และได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น​ “ผู้สำเร็จในอาชีพ” สาขาวิชาศึก​ษาศา​สตร์​ มสธ​ นำโดย​ รศ.ดร.นิรนาท แสนสา รองประธานกรรมการบริหารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์​ วันที่​ 6 ธันวาคม​ 2561​ ณ​ ห้อง​รับรอง​อาคารสำนักงาน​อธิการบดี​ มจร​ อยุธยา​

Back to top button