ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร​ เจาะเด็กรุ่นใหม่​ เข้าศึกษา​ “พระพุทธศาสนา” ​ ระดับปริญญาตรี​ หลักสูตรไทย-นานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จัด​ “มหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 500 คน ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้เชิญซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และคณะครูเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเจาะกลุ่มนักเรียนที่สนใจ​”พระพุทธศาสนา” เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีคณะและสาขาที่หลากหลาย อาทิเช่น คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

ขอบคุณ​ : พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโ​สภ​โณ,  ผศ. ดร.​ ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต​ /ข่าว,  พระมหาประจิรักษ์​  มหาปญฺโญ​ นักจัดการงานทั่วไป​ /ภาพ, นายพิชิต​ เชาว์​ชาญ​ นักวิชาการ​ศึกษา​ /รายงาน

Back to top button