ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผล สู่ความเป็นเลิศ” ปีการศึกษา 2561

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดกำหนดการตามนี้

Back to top button