ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการ International Council for Day of Vesak (ICDV) และกรรมการ International Association of Buddhist Universities (IABU)

การประชุมคณะกรรมการ International Council for Day of Vesak (ICDV) และกรรมการ International Association of Buddhist Universities (IABU) โดยมีพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร.อธิการบดี มจร.เป็นประธาน 

ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รอง ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล เข้าร่วมประชุม ในนามคณะกรรมการสมาคมสากลวันวิสาขบูชาโลกและคณะกรรมการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (แทน) วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี…เพื่อเตรียมจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่15

ขอบคุณภาพ : IBSC 

Back to top button