ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โบลิ่งการกุศล สมาคมศิษย์เก่า มจร 2560

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั้วไป ร่วมกิจกรรมแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมศิษย์เก่า มจร เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือทีมกีฬาต่างๆ ของ มจร และรวมถึงเพื่อช่วยเหลือกิจการอื่นๆ ของสมาคมฯ วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ บลูโอรึธึ่ม แอนด์ โบว์ เมเจอร์ รังสิต สอบถามโทร 064-745-6253 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง นายกสมาคม

Back to top button