ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560 มจร ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ดำเนินการจัดสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร คณะกรรมการ ดาวน์โหลดข้อมูลตารางสอบ ผ่าน e-Service ระบบบริการตารางสอบฉบับออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2560 เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มความสะดวกอีก 1 ช่องทาง และสนองนโยบายการลดใช้กระดาษ หากข้อมูลในการพัฒนา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย(เนื่องจากเป็นเริ่มต้นการพัฒนาระบบ) เข้าใช้งานตามลิ้งนี้ http://gg.gg/9hcm4

Back to top button