ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

23 กรกฏาคม 2562
เวลา 9.00 น.
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกันทำสามีจิกรรม พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับคุณชัยโชค คณาวุฒิ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต ในคราวได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์

Back to top button