ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมบอร์ด “วิทยาลัยพระธรรมฑูต” มจร

28 ก.พ.61 เวลา 14.00 น.พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ กต. รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24/2561
ในครั้งนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มจร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

Back to top button