ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รำลึกชาตกาล ๗๒ ปี พระราชปวราจารย์ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑-รองอธิการบดี มจร-ผจล.วัดมหาพฤฒาราม

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลรำลึกชาตกาล ๗๒ ปี พระราชปวราจารย์ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑-รองอธิการบดี มจร-ผจล.วัดมหาพฤฒาราม วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสมุดพระราชปวราจารย์ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา
>>>ติดต่อสอบถาม/ร่วมทำบญ โทร.๐๖๔-๘๒๕-๖๕๙๘

Back to top button