ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9 (ท่าน ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษเรื่อง “Gen Z กับการสร้างสังคมใหม่”

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9 (ท่าน ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษเรื่อง  “Gen Z กับการสร้างสังคมใหม่”  ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)

“คำชมคำด่ามีค่าเท่ากัน สำหรับคนทำงาน เราใช้สื่อที่ทันสมัยอยู่ในมือให้เป็น…เราใช้มัน…หรือมันใช้เรา…ในขณะที่เรานำเสนอกิจกรรมตัวเองในสื่อ…แต่คนที่รับสื่อจากเราเขาอาจตัดสินพฤติกรรมเราในทางลบไปแล้ว ใช้สื่อได้ดีมีงานทำ….ใช้สื่อผิดที่มีสิทธิ์ตกงาน”

ครั้งนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เข้าร่วมฟังบรรยายและเยี่ยมนิทรรศการฯ
วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

กรนัน ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา : ภาพ          พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา : ข่าว

Back to top button