ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก

บัณฑิตวิทยาลัย มจร ขอนิมนต์/เชิญ ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หะหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สอบถาม/ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการ-ถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ ที่พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร.062-5951-683

สำนักทะเบียนและวัดผล ขออนุโมทนาบุญ

Back to top button