ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2560

ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2560 ทุกคณะ ทุกชั้นปี

คณะพุทธศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
คณะครุศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
คณะมนุษยศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))
คณะสังคมศาสตร์ ((ดาวน์โหลด))

หมายเหตุ ตารางเรียนบีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรม winrar
%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%931

Back to top button