ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ : สำนักทะเบียนจะให้งดบริการเอกสารการศึกษาทุกชนิด ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560

ประกาศ : สำนักทะเบียนจะให้งดบริการเอกสารการศึกษาทุกชนิด

ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560

เพื่อจัดเตรียมงานประสาทปริญญาประจำปี 2560

tb1

Back to top button