ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมจัดวันวิสาขบูชาโลก และประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาจุฬาฯ..เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และฉลองวันวิสาขบูชาโลก

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี นิมนต์/เชิญคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องสติ: แนวคิด และการประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ระหว่าง 4-8 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก                 8 พฤษภาคม 2560

ครั้งนี้ พระมหาถิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมประชุม 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง 401 สำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อยimg_8451 img_8452 img_8453 img_8454 img_8455 img_8456 img_8457 img_8458 img_8459 img_8460 img_8461

 

Back to top button