ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IABU ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

Pre – the 3rd International IABU Conference 2017 27-2560

4 พฤษภาคม 60 เพื่อเตรียมสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และเอก นานาชาติ สาขาสติกับสมาธิ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยนาโรปะ อเมริกา มหาวิทยาลัยโคตมะ อินเดีย มหาวิทยาลัยอัสสัม อินเดีย วิทยาลัยสมาระตุงคะ อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วช สกอ สมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก ร่วมการจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสมอง” โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นองค์ปาฐกถา และมีนักวิชาการจากทั่วโลกมาร่วมนำเสนอบทความและงานวิจัยจำนวนมาก ท่านใดสนใจนำเสนอบทความระดับนานาชาติ ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ได้ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ สอบถามโทร 035-248-000 ต่อ8501,8505/084-910-2965img_8350

Back to top button