คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​จากสาขาศึกษา​ศาสตร์​ /สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เข้ากราบสักการะ​ “พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.” อธิการบดี มจร​ ศิษย์เก่า​ มสธ​ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ และได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น​

คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​จากสาขาศึกษา​ศาสตร์​ /สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เข้ากราบสักการะ​ "พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร." อธิการบดี มจร​ ศิษย์เก่า​ มสธ​ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ และได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น​ "ผู้สำเร็จในอาชีพ" สาขาวิชาศึก​ษาศา​สตร์​ มสธ​ นำโดย​ รศ.ดร.นิรนาท แสนสา รองประธานกรรมการบริหารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์​
Read More
คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​จากสาขาศึกษา​ศาสตร์​ /สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เข้ากราบสักการะ​ “พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.” อธิการบดี มจร​ ศิษย์เก่า​ มสธ​ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี​ และได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น​

ผู้บริหาร​ บุคลากร​ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑​

ผู้บริหาร​ บุคลากร​ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑​ โดยมีพระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ มจร​ เป็นประธาน​ ณ หอประชุม มวก. ๔๘
Read More
ผู้บริหาร​ บุคลากร​ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑​

มจร​ เจาะเด็กรุ่นใหม่​ เข้าศึกษา​ “พระพุทธศาสนา” ​ ระดับปริญญาตรี​ หลักสูตรไทย-นานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จัด​ "มหกรรมนิทรรศการทางการศึกษาต่อและอาชีพ" แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน 500 คน ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้เชิญซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และคณะครูเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเจาะกลุ่มนักเรียนที่สนใจ​"พระพุทธศาสนา" เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีคณะและสาขาที่หลากหลาย อาทิเช่น
Read More
มจร​ เจาะเด็กรุ่นใหม่​ เข้าศึกษา​ “พระพุทธศาสนา” ​ ระดับปริญญาตรี​ หลักสูตรไทย-นานาชาติ

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 1

"มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างประเทศ และกลุ่มคฤหัสถ์ที่ผ่านงานบริการสังคมและปฏิบัติกรรมฐาน ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ ((ดาวน์โหลด))  
Read More
รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 1

กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 — ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล

กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 ------------------------------------- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C 300 ------------------------------------- วันส่งมอบบัตรประจำตัวนิสิตและสมุดบัญชี ใน วันพุธ ที่
Read More
กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 — ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล

ครบกำหนดการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 กำหนดให้อาจารย์ประจำรายวิชา ส่งผลการสอบ หรือเกรด ประจำภาคการศึกษาที่่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561  ในกรณีที่เกรดยังไม่แสดงผลในระบบบริการการศึกษา นิสิตสามารถติดตามทวงถามเกรดที่อาจารย์ประจำวิชา หรือทำหนังสือติดตามทวงถามเกรด ที่สำนักงานประจำคณะทุกคณะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***หมายเหตุ***  นิสิตติด I
Read More
ครบกำหนดการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

แรงบันดาลใจ “ภาษาเปลี่ยนชีวิต Languages Change Lives” โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ขอนิมนน์/เรียน​เชิญ​ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ​ "ภาษาเปลี่ยนชีวิต Languages Change Lives" โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ✅✅กิจกรรมพิเศษ✅✅ ร่วมส่งคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาภายใต้หัวข้อ "ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร" - ชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือน ความยาวไม่เกิน 2 นาที #ส่งผลงานคลิปวิดีโอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18
Read More
แรงบันดาลใจ “ภาษาเปลี่ยนชีวิต  Languages Change Lives”  โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย

---# ๑๓๑ ปี สถาปนา มจร. # --- (๑๓ ก.ย.๒๔๓๐ - ๑๓ ก.ย.๒๕๖๑) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถวายองค์พระปิยราชรังสรรค์ กราบพระบาทเทิดน้อมจอมราชัน อภิวันท์รำฤกคุณเทิดบุญญา พระราชทานนามพระองค์ผจงสร้าง โปรดเกล้าแนบแบบอย่างทางศึกษา ไตรปิฎกมุ่งประกาศศาสตร์นานา พระสงฆ์สามเณรสิ้นทั่วถิ่นไทย อีกวิชาชั้นสูงผดุงเลิศ พลันบรรเจิดกระจ่างจริงจงยิ่งใหญ่ อุดมด้วยทศพิธพินิศนัย เป็นที่พึ่งผองไทยให้นิรันดร์ ร้อยสามสิบเอ็ดขวบปีทวีศักดิ์ บุญจงรักษ์ยาวไกลอย่าไหวหวั่น เป็นที่พึ่งชาวโลกพ้นโศกอนันต์ เทิดมิ่งขวัญมหาจุฬาฯ เกริกฟ้าไกล ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหา​ร คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และนิสิต ประพันธ์​โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง
Read More
สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย
พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปริยัติกวี” (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) ป.ธ.9, ศาสตราจารย์ ดร. ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิธีลงนามข้อตกลงการออกบัตรเดบิต บัตรนิสิตมจร.
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 : “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
“สามีจิกรรม” สำนักทะเบียนและวัดผล พรรษายุกาล 2561
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
วันบูรพาจารย์ 2561
โครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ”
โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผล สู่ความเป็นเลิศ” ปีการศึกษา 2561
Close