“พิธีประสาทปริญญา” ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ถ้าไม่เข้าร่วมต้องทำอย่างไร ?

“พิธีประสาทปริญญา” ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ถ้าไม่เข้าร่วมต้องทำอย่างไร ? ในวันชื่นชมยินดี ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยบัณฑิตที่อยู่ในชุดครุย ผู้ปกครอง และเพื่อนๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตจบใหม่ป้ายแดง อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันสำคัญที่จะได้เข้า ‘พิธีประสาทปริญญาบัตร’ อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตอีกด้วย แต่พิธีการนี้เป็นการแสดงความสำเร็จของบัณฑิตที่ตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาเพียงอย่างเดียวจริงหรือ? แล้วเราเลือกที่จะ ไม่เข้าพิธีประสาทปริญญาได้ไหม  ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ในวันสำเร็จในการศึกษา พิธีเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิต เป็นวันที่ผู้ปกครองหลายๆ ท่านชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก จนบางครั้งอาจจะมากกว่าบัณฑิตที่ต้องเข้ารับปริญญาเองเสียอีก อาจจะเป็นเพราะว่า ในวันนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ที่หามาด้วยความเหนื่อยยากของพ่อ แม่ นั้นส่งลูกเรียนจนจบได้
Read More
“พิธีประสาทปริญญา” ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ถ้าไม่เข้าร่วมต้องทำอย่างไร ?

“มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  

"มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย" สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)   น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.
Read More
“มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”     

“พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย”

"พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย" ​ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, M.A., พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร
Read More
“พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย”

“สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น 64 ครั้งที่ 2″

“สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น 64 ครั้งที่ 2" วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.000 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
Read More
“สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น 64 ครั้งที่ 2″

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล สนองนโยบายบริหารองค์อธิการบดี “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” ครัวไทยสู่ครัวโลก

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล สนองนโยบายบริหารองค์อธิการบดี "กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน" ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยพระมหาถวิล​ กลฺยา​ณ​ธมฺโม ผู้อำนวยการฯ นำผู้บริหาร บุคลากร​ ในกำกับร่วมสนับสนุน​โครงการ​สวนพุทธ​เกษตร​สาธิต​ฯ เพื่อการศึกษา​เรียนรู้และพัฒนาชีวิตที่หยั่งยืน ปลูกมะนาว จำนวน 60 ต้น, ข่า, ขิง, ตะไคร้ และอื่นๆ
Read More
สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล สนองนโยบายบริหารองค์อธิการบดี “กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน” ครัวไทยสู่ครัวโลก

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล จัดประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา​ 2561/2

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มจร จัดประชุมฯ โดยมี พระสุวรรณ​เมธา​ภรณ์, ผศ. รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา​ 2561/2
Read More
สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล จัดประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา​ 2561/2

พิธีพระราชเพลิงศพ “พระครูสิริจันทนิวิฐ” (บุญจันทร์ เขมกาโม) อดีตเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

พระมหาถวิล กล​ฺ​ยา​ณ​ธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน​และ​วัดผล มจร ร่วมงานพระราชเพลิงศพ "พระครูสิริจันทนิวิฐ" (บุญจันทร์ เขมกาโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ, อดีตเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร วันที่  9 มีนาคม 2562 ณ วัดบางบำหรุ  กรุงเทพฯ​ น้อมถวายความอาลัยขอกุศลจริยาสัมมาปฎิบัติ​ส่งท่านสู่สุคติภูมิ​ เทอญ
Read More
พิธีพระราชเพลิงศพ “พระครูสิริจันทนิวิฐ” (บุญจันทร์ เขมกาโม) อดีตเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

“ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การรายงานตัว การขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีซ้อมรับปริญญา พิธีประสาทปริญญาและค่าธรรมเนียมการรับปริญญา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
Read More
“ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562”
“สภาวิชาการ อนุมัติบัณฑิต ป.ตรี รุ่น 64 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.สศ.”
“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ป.ธ.3)”
“สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้จบ ป.บัณฑิต”
ผอ.สำนักทะเบียน​ฯ รับโล่กาญจนเกียรติคุณ​ ครูดีศรี พอ.มจร
โอกาสทางการศึกษา​จบ.. “โรงเรียน​พระปริยัติ​ธรรมสามัญ” ​ รับตรงเข้าเรียนต่อ มจร สัมภาษณ์​อย่างเดียว
พิธีฉลองครบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดป้ายอาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “MCU ROI ET CONGRESS l”
❝ มุทิตาสักการะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ❞
Close