สำนักทะเบียนและวัดผล “ใส่บาตรพระเณร ถวายเพลพระสงฆ์” โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา 2562
สำนักทะเบียนฯ ร่วมการจัดการความรู้ที่ วข.บาฬีพุทธโฆส
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของนิสิตมหาจุฬาฯ ประจำปี 2562
ผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมสำนักทะเบียนและวัดผล
ตารางสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
สำนักทะเบียน​และ​วัดผล​ “ร่วมจัดนิทรรศการ​” ในงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักทะเบียนและวัดผล มจร “พัฒนา​ศักยภาพ​บุคลากร​งานทะเบียน​และวัดผล​”
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562
Back to top button
Close
Close