ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

📍สารสนเทศพิธีประสาทปริญญา’2565 | https://reg.mcu.ac.th/tdb/
1️⃣รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-2565 | https://reg.mcu.ac.th/tdb/?page_id=6126
2️⃣รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-2565 | https://reg.mcu.ac.th/tdb/?page_id=6116
3️⃣รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก-2565 | https://reg.mcu.ac.th/tdb/?page_id=6108
4️⃣รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอภิธรรมบัณฑิต-2565 | https://reg.mcu.ac.th/tdb/?page_id=6130
Back to top button