ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

🧑‍🎓กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้👇

🍃วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานตัวเพื่อขอเข้ารับปริญญาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://grad-reg.mcu.ac.th

🍃วันที่ ๕-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
บัณฑิตดาวน์โหลดเอกสารเพื่อแสดงในพิธีซ้อมใหญ่

🍃วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา

🍃วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีซ้อมรับปริญญา

🍃วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีประสาทปริญญา

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

Back to top button