ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“พิธีประสาทปริญญา” ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ถ้าไม่เข้าร่วมต้องทำอย่างไร ?

“พิธีประสาทปริญญา” ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ถ้าไม่เข้าร่วมต้องทำอย่างไร ?

ในวันชื่นชมยินดี ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยบัณฑิตที่อยู่ในชุดครุย ผู้ปกครอง และเพื่อนๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตจบใหม่ป้ายแดง อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันสำคัญที่จะได้เข้า พิธีประสาทปริญญาบัตร’ อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตอีกด้วย แต่พิธีการนี้เป็นการแสดงความสำเร็จของบัณฑิตที่ตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาเพียงอย่างเดียวจริงหรือ? แล้วเราเลือกที่จะ ไม่เข้าพิธีประสาทปริญญาได้ไหม

 ไม่เข้าพิธีรับปริญญาได้ไหม ในวันสำเร็จในการศึกษา

พิธีเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิต เป็นวันที่ผู้ปกครองหลายๆ ท่านชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก จนบางครั้งอาจจะมากกว่าบัณฑิตที่ต้องเข้ารับปริญญาเองเสียอีก อาจจะเป็นเพราะว่า ในวันนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ที่หามาด้วยความเหนื่อยยากของพ่อ แม่ นั้นส่งลูกเรียนจนจบได้ ก็คงเป็นความภาคภูมิใจของเป็นพ่อ แม่เช่นกัน

ไม่เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรได้ไหม?

และดูเหมือนว่าพิธีรับปริญญาจะเป็นพิธีสำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้าร่วม แต่ในบางกรณีที่บัณฑิตไม่สามารถเข้าร่วมรับปริญญาได้จริง ๆ นั้นสามารถไม่เข้ารับได้หรือไม่?

คำตอบคือ ไม่เข้าร่วมก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

– ถ้าเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย

เช่น ป่วยหนัก, ติดธุระด่วน, ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังไปศึกษาอยู่ต่างประเทศพอดี ฯลฯ ก็สามารถที่จะไม่เข้าพิธีรับปริญญาบัตรได้ และหลังจากวันพิธีรับปริญญาบัตรก็ค่อยมาติดต่อรับใบปริญญากับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งใบปริญญาบัตรไปที่วัดหรือบ้านก็ได้ แต่อาจจะต้องรอสักหน่อยกว่าจะได้รับใบปริญญาบัตร

– ไม่เข้าร่วม เพราะไม่อยากเข้า

อย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นว่าการเข้าพิธีรับปริญญาเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านคาดหวัง อยากให้เกิดขึ้น อีกทั้งตัวบัณฑิตเองก็ตั้งใจอยากเข้าพิธีรับปริญญาจริง ๆ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่บัณฑิตจะต้องไปคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจ เพราะถ้าบัณฑิตไม่อยากเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรก็ไม่มีปัญหาอะไรกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เพียงแค่ไปแจ้งความจำนงว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีรับปริญญา หรือแค่ไม่ไปซ้อมรับปริญญา บัณฑิตคนนั้นก็จะไม่มีรายชื่อในพิธีรับปริญญาบัตรอยู่แล้ว

และปริญญาบัตรก็สามารถไปติดต่อรับได้ภายหลัง ส่วนถ้าถามว่าการไม่เข้ารับจะมีผลอะไรหรือไม่ ตอบว่า ก็ไม่มีผลอะไรครับ

ถ้าไม่เข้าร่วม แต่อยากได้ใบรับปริญญา ต้องทำยังไง?

ส่วนคนที่ไม่ประสงค์จะเข้าพิธีรับปริญญาบัตรก็สามารถไปติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย โดยเอาบัตรประชาชนไปยื่นเพื่อขอรับใบปริญญา แต่ถ้าไม่ว่างไปรับเอง เซ็นใบมอบอำนาจ กับสำเนาบัตรประชาชนของบัณฑิต พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ผู้อื่นไปรับแทนได้  ซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยเองว่า เปิดให้ไปรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันไหน

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา 2562 ((ดาวน์โหลด))

Back to top button