ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

มจร ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหมอ สระบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักทะเบียนและวัดผลร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา และผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ออกแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหมอ(พัฒนานุกูล) อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 คน
03 04 07  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Back to top button