ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดประเมินอาจารย์ผู้สอน มจร

สำนักทะเบียนและวัดผล เปิดระบบบริการการศึกษาให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 15-0 ก.ย. 2561 นี้

🖍️🖍️ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ก.ย. 2561📝📝
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561
https://regweb.mcu.ac.th

📱หากมีข้อสอบถามติดต่อผ่านเพจ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ได้เลยครับ
💻ให้นิสิตเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน
💻หากนิสิตไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด นิสิตจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ และไม่สามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไปได้

Back to top button