ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางจัดซ้อมย่อย สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 63

“ส่วนกลาง ซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญา”
เมื่อวันที่6พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4 คณะ และสำนักทะเบียนและวัดผล จัดพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) เพื่อให้บัณฑิตได้ซักซ้อมและทำความเข้าใจเบื้องต้นในขั้นตอนพิธีการต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่10-13 พ.ค.2561 นี้

#ขอบคุณภาพ#Potomcu KorananBack to top button