ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561


สอบข้อเขียนวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ดาวโหลดบัตรประจำตัวสอบได้ที่ ระบบรับสมัคร เมนู “ผลการสมัคร” http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 098-8689896

Back to top button