ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พรปีใหม่ 2560 “พระธรรมปัญญาบดี” นายกสภามหาวิทยาลัย มจร

พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์, นายกสภามหาวิทยาลัย มจร. เมตตาอวยพรปีใหม่ 2561 “คิดสิ่งใดให้สมหวัง ทุกสิ่งสรร มีใบพันนับล้าน ทุกถิ่นที่ ไร้ศัตรูหมู่มาร มาราวี ให้โชคดีสมหวัง ทุกประการ”

Back to top button