ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การสัมมนาวิชาการเถรวาท-มหายานนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจร กับ มหาวิทยาลัยไทโช

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับประธานสงฆ์นิกายชินงอนบูซาน พร้อมคณะมหาวิทยาลัยไทโช ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาจัดงานฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นถวายพระราชกุศลฯ การสัมมนาวิชาการเถรวาท-มหายานนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจร กับ มหาวิทยาลัยไทโช วันที่ 29 พ.ย. 2560 ณ มจร อยุธยา

Back to top button