ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง สำคัญกว่าชัยชนะ” โอวาทพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 11

งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2560
ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามและสอบถามได้ที่ https://mcusport.wordpress.com/

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
566 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054-870141
E-mail : phayaomcu@gmail.com

Back to top button