ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 2/2566

สภามหาวิทยาลัย มจร
อนุมัติสัมฤทธิบัตร
ประกาศนียบัตร, อภิธรรมบัณฑิต,
ปริญญาตรี (ครั้งที่ ๒)
ปริญญาโท, ปริญญาเอก,
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อ🔎🔎🔎
🌐👇👇🔹⬇️⬇️🔹👇👇🌐
https://lookerstudio.google.com/s/pwlLokw-PhA

Back to top button
Translate »