ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“CSR MCU Festival 2019” ปันน้ำใจให้น้องๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสาทำดีคืนสังคม

“มจร ผลิตบัณฑิต​เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ,  ผศ. ดร. อาจารย์ประจำ​คณะสังคมศาสตร์, ผู้อำนวยการส่วนทะเบียน​นิสิต สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล ร่วมกับนิสิตจิตอาสาคณะสังคมศาสตร์​ ขอนิมนต์​และเชิญชวนผู้มีกุศลและศรัทธา​ร่วมบริจาคทุนการศึกษา, อุปกรณ์​การศึกษา, เครื่องอุปโภคบริโภค​และของเด็กเล่น ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงกาา “CSR MCU Festival 2019” ปันน้ำใจให้น้องๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสาทำดีคืนสังคม วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ ​2562 ณ บ้านขุนสอง ต.ยางเปีย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สอบถาม/บริจาคเพิ่มเติม โทร.08-3833-4756 

Back to top button