0 วัน
0 ชั่วโมง
0 นาที
0 วินาที

ท่านคิดว่างานพิธีประสาทปริญญา มจร ครั้งต่อไปควรจัดในเดือนใด?

What month do you think the next convocation ceremony should be held?
[gfchartsreports gf_form_id=”1″ include=”3″ type=”bar” color_set=”blue” color_rand=”1″ height=”400″ tooltip_style=”BOTH” position=”center” maxentries=”9999″ case_insensitive=”1″ filter=”1″/]
program

กำหนดการ

8 ธันวาคม 2565

พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา (กลุ่มเข้ารับวันที่ 10)

9 ธันวาคม 2565

พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา (กลุ่มเข้ารับวันที่ 11)

10 ธันวาคม 2565

พิธีประสาทปริญญา (วันรับจริง)

11 ธันวาคม 2565​

พิธีประสาทปริญญา (วันรับจริง)

List of participants

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับปริญญา

อัพเดทล่าสุด 10/12/2565 | 21.00 น.

10
วันที่ 10 ธันวาคม 2565

มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตสถาบันสมทบ

11
วันที่ 11 ธันวาคม 2565

บัณฑิตปริญญาตรี และอภิธรรมบัณฑิต

List of Graduates

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

statistics

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

บรรพชิต คฤหัสถ์

1608

1312

ปริญญาตรี

493

408

ปริญญาโท

175

217

ปริญญาเอก

11

145

อภิธรรมบัณฑิต
wdt_ID ระดับ บรรพชิต คฤหัสถ์
1 ปริญญาตรี 1,608 1,312
2 ปริญญาโท 493 408
3 ปริญญาเอก 175 217
4 อภิธรรมบัณฑิต 11 145
∑ = 2,287 ∑ = 2,082
documents

เอกสารวิชาการ

Guidelines

ข้อควรปฏิบัติ

คำแนะนำ

คลิกที่ไอคอนเพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ/หรือ คลิกที่นี่! เพื่อศึกษาเอกสารรายละเอียด

Play Video

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร

RULES FOR CONVOCATION
Accommodation

ที่พักบัณฑิต

คำแนะนำ

รายการและแผนผังห้องพักสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา

แผนผังที่พักสำหรับบัณฑิต

แผนผังที่พักสำหรับบัณฑิตที่พักภายในมหาวิทยาลัย

โรงแรมที่พักใกล้มจร

โรงแรมที่พักใกล้มจร สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์พักภายนอกมหาวิทยาลัย

Traffic plan/location

แผนผังการจราจร/อาคารสถานที่

คำแนะนำ

แผนผังและคำอธิบาย การจราจร การเดินทาง อาคารสถานที่

ผังซุ้มปริญญา

แผนที่และการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งร้านค้า

แผนผังที่ตั้งร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัย

จราจรภายใน

แผนผังการจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

แผนที่เส้นทาง

แผนที่และการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

The dress

การแต่งกายบัณฑิต

คำแนะนำ

ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิตผู้เข้ารับปริญญา

FEE

ค่าธรรมเนียม

ข้อสังเกต

บัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2559

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

฿ 1,200

เข้าพิธี

 • ฿ 800
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

฿ 1,400

เข้าพิธี

 • ฿ 1,400
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

฿ 2,900

เข้าพิธี

 • ฿ 2,900
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
ข้อสังเกต

บัณฑิตที่เข้าศึกษาหลัง ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา (ชำระอัตราเดียว)

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

฿ 1,700

เข้าพิธี

 • ฿ 1,700
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

฿ 2,200

เข้าพิธี

 • ฿ 2,200
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

฿ 3,700

เข้าพิธี

 • ฿ 3,700
 • ไม่เข้าร่วมพิธี