MCU
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีประสาทปริญญา'2563

 • 00

  Days

 • :
 • 00

  Hours

 • :
 • 00

  Minutes

 • :
 • 00

  Seconds

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
program

กำหนดการ

9 ธันวาคม 2563

ปาฐกถาพิเศษ โดย อธิการบดี

10 ธันวาคม 2563

พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา (กลุ่มเข้ารับวันที่ 12)

11 ธันวาคม 2563

พิธีซ้อมใหญ่รับปริญญา (กลุ่มเข้ารับวันที่ 13)

12 ธันวาคม 2563

พิธีประสาทปริญญา (วันรับจริง)

13 ธันวาคม 2563

พิธีประสาทปริญญา (วันรับจริง)

List of participants

บัณฑิตเข้ารับปริญญา (รอการอัพเดท)

01
ปริญญาตรี

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา ระดับ ป.ตรี

02
ปริญญาโท

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา ระดับ ป.โท

03
ปริญญาเอก

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา ระดับ ป.เอก

04
กิตติมศักดิ์

รายชื่อกิตติศักดิ์ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา

statistics

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

บรรพชิต คฤหัสถ์

1894

1414

ปริญญาตรี

449

192

ปริญญาโท

156

153

ปริญญาเอก
บรรพชิต
คฤหัสถ์
รวมทั้งหมด
wdt_ID ระดับ บรรพชิต คฤหัสถ์
Guidelines

ข้อควรปฏิบัติ

คำแนะนำ

คลิกที่ไอคอนเพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ

Play Video
Accommodation

ที่พักบัณฑิต

คำแนะนำ

รายการและแผนผังห้องพักสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา

แผนผังที่พักสำหรับบัณฑิต

แผนผังที่พักสำหรับบัณฑิตที่พักภายในมหาวิทยาลัย

โรงแรมที่พักใกล้มจร

โรงแรมที่พักใกล้มจร สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์พักภายนอกมหาวิทยาลัย

Traffic plan

แผนผังการจราจร

คำแนะนำ

แผนผังและคำอธิบายการจราจรภายในงาน

แผนผังการจราจรภายใน

แผนผังการจราจร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

แผนที่และเส้นทาง

แผนที่และการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย

The dress

การแต่งกายบัณฑิต

คำแนะนำ

ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิตผู้เข้ารับปริญญา

FEE

ค่าธรรมเนียม

ข้อสังเกต

บัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2559

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

฿ 1,200

เข้าพิธี

 • ฿ 800
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
ปริญญาโท
ปริญญาโท

฿ 1,400

เข้าพิธี

 • ฿ 1,400
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

฿ 2,900

เข้าพิธี

 • ฿ 2,900
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
ข้อสังเกต

บัณฑิตที่เข้าศึกษาหลัง ปีการศึกษา 2559

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

฿ 1,700

เข้าพิธี

 • ฿ 1,700
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
ปริญญาโท
ปริญญาโท

฿ 2,200

เข้าพิธี

 • ฿ 2,200
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

฿ 3,700

เข้าพิธี

 • ฿ 3,700
 • ไม่เข้าร่วมพิธี
รายละเอียด
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider