สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” และบรรยายพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร จัดโครงการและดำเนินการโดยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Read More
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”

พิธีเปิดอาคารเรียน “พระพรหมบัณฑิต” มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและร่วม กับ "คุณอั้ม อธิชาติและคุณนัท มีเรีย" ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
Read More
พิธีเปิดอาคารเรียน “พระพรหมบัณฑิต” มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

อบรม หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 114 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา สนใจสมัครทันทีได้ที่ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.035-248-000 ต่อ 8195https://goo.gl/forms/vCE6HfUdcofZ2D2F2ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Read More
อบรม หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก

บัณฑิตวิทยาลัย มจร ขอนิมนต์/เชิญ ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หะหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สอบถาม/ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการ-ถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ ที่พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. เลขานุการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
Read More
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก

โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 28-31 มกราคม 2561

โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
Read More
โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 28-31 มกราคม 2561

“ความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง สำคัญกว่าชัยชนะ” โอวาทพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 11

งานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามและสอบถามได้ที่ https://mcusport.wordpress.com/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 566 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
Read More
“ความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง สำคัญกว่าชัยชนะ” โอวาทพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 11

สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรม “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้จันทน์  สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรม หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระพรหมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 "ร่างกายตายได้ แต่งานอย่าให้ตาย" 
Read More
สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรม “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้จันทน์ “สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิง "สลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" 5 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ติดตามถ่ายทอดสด โดย MCU TV https://www.youtube.com/watch?v=NzmthtG0GBU
Read More
ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้จันทน์ “สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”
Close