ประชุม “คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง” ครั้งที่ 1/61

19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง จัดประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคาร IBSC  ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสรุปงานและวางแผนพัฒนาการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองประธานที่ปรึกษา
Read More
ประชุม “คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง” ครั้งที่ 1/61

มจร พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญา ตรี-โท-เอก เข้าตรวจสอบฐานข้อมูลได้ถึง 31 มกราคม 2561 ที่เมนูระเบียนประวัติ/แก้ไขระเบียบประวัติ regweb.mcu.ac.th
Read More
มจร พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์ 4.0 เพื่อจัดส่ง สกอ ผ่านเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7

27 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 148 คน ที่ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ผ่านเวบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย https://regweb.mcu.ac.th/
Read More
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 7

ประกาศ รายชื่อนิสิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศรายชื่อนิสิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อ ฉายา นามสกุล ให้เรียบร้อย หรือท่านใดมีปัญหาสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 โทร 035-248-062 ในวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย หรือ INBOX
Read More
ประกาศ รายชื่อนิสิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ASEAN Mini Series Talks of this week is our representative from Shan State. The programme takes place

ASEAN Mini Series Talks of this week is our representative from Shan State. The programme takes place
Read More
ASEAN Mini Series Talks of this week is our representative from Shan State. The programme takes place

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกิจกรรม ใน “วันครุฐานียบูชา” เพื่อน้อมถวายอาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ (ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในวันครู ประจำปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกิจกรรม ใน "วันครุฐานียบูชา" เพื่อน้อมถวายอาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน, กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 นำโดย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้คณะเข้าร่วมกิจกรรม
Read More
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมกิจกรรม ใน “วันครุฐานียบูชา” เพื่อน้อมถวายอาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ (ป.อ.ปยุตฺโต) เนื่องในวันครู ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการ International Council for Day of Vesak (ICDV) และกรรมการ International Association of Buddhist Universities (IABU)

การประชุมคณะกรรมการ International Council for Day of Vesak (ICDV) และกรรมการ International Association of Buddhist Universities (IABU) โดยมีพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร.อธิการบดี มจร.เป็นประธาน  ในกาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
การประชุมคณะกรรมการ International Council for Day of Vesak (ICDV) และกรรมการ International Association of Buddhist Universities (IABU)

สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ 13 ’61

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 13 ภายใต้สโลแกน "THE MASK DHAMMA 4.0 PARTY" กลางวันกิจกรรมสัมพันธ์ ฟุตบอล 4 เส้า จตุรมิตร 4 คณะพุทธ,ครุ,มนุษย,สังคม
Read More
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ 13 ’61
Close