ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จัดทำข้อมูล​รายบุคคล​อุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​

พระมหาถวิล​ กลฺยาณธมฺโม​ ผู้​อำนวยการสำนักทะเบียน​และวัดผล​ มอบหมายให้ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณและคณะทำงาน​ เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จัดทำข้อมูล​รายบุคคล​อุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​ จัดโดย​ กระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ ณ​ โรมแรมรามาการ์เด้น​ส์​ กรุงเทพ​มหานคร​ 24​ มิถุนายน​ 2562
Read More
ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จัดทำข้อมูล​รายบุคคล​อุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​

ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ป.โท สาขา “จิตวิทยา​ชีวิตและความตาย”

"กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่" 22 มิ.ย.2562 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มจรกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดและแนวทางตลอดจนถึงการวางแผนการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษาโดยมีพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย เป็นประธาน ทั้งนี้สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล ได้แนะนำการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนนิสิต ออนไลน์​โดยมีพระมหาโยธิน​ โชติ​ธมฺโม นักวิชาการ​ศึกษา​ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ​ ณ
Read More
ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​  กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ป.โท สาขา “จิตวิทยา​ชีวิตและความตาย”

MCU​ Classroom​ 4.0 บูรณาการ​ศาสตร์​สมัยใหม่​

สำนักทะเบียน​และวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ร่วมกับคณะ ประชุมเพื่อดำเนินการจัดห้องเรียนรวม ทุกสาขาวิชา​ ในรายวิชาข้อสอบกลาง และวิชาแกนหลักพระพุทธศาสนา​ เพื่อบูรณาการ​ศาสตร์​สมัยใหม่ โดยการจัดการเรียน​การสอนให้เป็นมาตรฐาน​เป็นต้นแบบแห่งยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์​ อาจารย์​ประจำวิชาบรรยาย นำโดย "พระเดชพระคุณ​พระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร." อธิการบดี​ และคณะ ได้รับความร่วมมือ​จาก
Read More
MCU​ Classroom​ 4.0  บูรณาการ​ศาสตร์​สมัยใหม่​

ประมวลภาพพิธีทำบุญฉลองห้องพระมงคลสิทธาจารย์

Read More
ประมวลภาพพิธีทำบุญฉลองห้องพระมงคลสิทธาจารย์

พิธีทำบุญฉลองห้อง “พระมงคลสิทธาจารย์” (หลวงพ่อรวย วัดตะโก)​สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีทำบุญฉลองห้องพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐​๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยมีพระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร. อธิการบดี​เป็นประธา​นในพิธี และพระครูสิทธิ​สรคุณ​ พร้อมคณะกรรมการ​ ชาวบ้าน วัดตะโก(หลวงพ่อรวย)​เป็นเจ้าภาพอุปภัมภ์​ ณ
Read More
พิธีทำบุญฉลองห้อง “พระมงคลสิทธาจารย์” (หลวงพ่อรวย วัดตะโก)​สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาจุฬาฯ ต้อนรับนิสิตใหม่ ’62 สู่มหาวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง​

มจร ต้อนรับนิสิตใหม่ ทั้ง 4 คณะ ปีการศึกษา 2562  โดยมีพระสุวรรณ​เมธา​ภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธา​น กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัย​ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,  ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล  กล่าวถวายรายงานในความร่วมมือ ระหว่างสำนักทะเบียนและวัดผล -​ คณะ
Read More
มหาจุฬาฯ ต้อนรับนิสิตใหม่ ’62 สู่มหาวิทยาลัย ด้วยความยินดียิ่ง​

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  ดาวน์โหลด ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
Read More
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ดาวน์โหลด) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย (ดาวน์โหลด) หมายเหตุ ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัว ระหว่าง 5-7 มิถุนายน 2562 โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาส่งให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว คือ 1 บัตรประจำตัวประชาชน /
Read More
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Close