รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 1

"มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1" สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างประเทศ และกลุ่มคฤหัสถ์ที่ผ่านงานบริการสังคมและปฏิบัติกรรมฐาน ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ ((ดาวน์โหลด))  
Read More
รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 1

กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 — ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล

กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 ------------------------------------- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C 300 ------------------------------------- วันส่งมอบบัตรประจำตัวนิสิตและสมุดบัญชี ใน วันพุธ ที่
Read More
กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 — ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล

ครบกำหนดการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 กำหนดให้อาจารย์ประจำรายวิชา ส่งผลการสอบ หรือเกรด ประจำภาคการศึกษาที่่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561  ในกรณีที่เกรดยังไม่แสดงผลในระบบบริการการศึกษา นิสิตสามารถติดตามทวงถามเกรดที่อาจารย์ประจำวิชา หรือทำหนังสือติดตามทวงถามเกรด ที่สำนักงานประจำคณะทุกคณะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***หมายเหตุ***  นิสิตติด I
Read More
ครบกำหนดการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

แรงบันดาลใจ “ภาษาเปลี่ยนชีวิต Languages Change Lives” โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ขอนิมนน์/เรียน​เชิญ​ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ​ "ภาษาเปลี่ยนชีวิต Languages Change Lives" โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ✅✅กิจกรรมพิเศษ✅✅ ร่วมส่งคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาภายใต้หัวข้อ "ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร" - ชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือน ความยาวไม่เกิน 2 นาที #ส่งผลงานคลิปวิดีโอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18
Read More
แรงบันดาลใจ “ภาษาเปลี่ยนชีวิต  Languages Change Lives”  โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย

---# ๑๓๑ ปี สถาปนา มจร. # --- (๑๓ ก.ย.๒๔๓๐ - ๑๓ ก.ย.๒๕๖๑) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถวายองค์พระปิยราชรังสรรค์ กราบพระบาทเทิดน้อมจอมราชัน อภิวันท์รำฤกคุณเทิดบุญญา พระราชทานนามพระองค์ผจงสร้าง โปรดเกล้าแนบแบบอย่างทางศึกษา ไตรปิฎกมุ่งประกาศศาสตร์นานา พระสงฆ์สามเณรสิ้นทั่วถิ่นไทย อีกวิชาชั้นสูงผดุงเลิศ พลันบรรเจิดกระจ่างจริงจงยิ่งใหญ่ อุดมด้วยทศพิธพินิศนัย เป็นที่พึ่งผองไทยให้นิรันดร์ ร้อยสามสิบเอ็ดขวบปีทวีศักดิ์ บุญจงรักษ์ยาวไกลอย่าไหวหวั่น เป็นที่พึ่งชาวโลกพ้นโศกอนันต์ เทิดมิ่งขวัญมหาจุฬาฯ เกริกฟ้าไกล ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหา​ร คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และนิสิต ประพันธ์​โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง
Read More
สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย  โดย รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน จัดพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการทำงานร่วมกันของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และโครงการ GSB Startup Academy โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Read More
พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ

ผอ.สำนักทะเบียนฯ นำผู้บริหาร บุคลากร ​ถวายมุทิตาสักการะ​ “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”

"เข้าพบรองผู้ควบคุมและกำกับ เพื่อน้อมรับนโยบาย" ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและวัดผล เข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อแนะนำบุคลากรและรายงานผลการทำงานของสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก ในยุคไอที ให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป พระเดชพระคุณฯ
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนฯ นำผู้บริหาร บุคลากร ​ถวายมุทิตาสักการะ​  “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”

กำหนดประเมินอาจารย์ผู้สอน มจร

🖍️🖍️ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 ก.ย. 2561📝📝 กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561 https://regweb.mcu.ac.th 📱หากมีข้อสอบถามติดต่อผ่านเพจ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ได้เลยครับ 💻ให้นิสิตเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน 💻หากนิสิตไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด นิสิตจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ และไม่สามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไปได้
Read More
กำหนดประเมินอาจารย์ผู้สอน มจร
Close